Επιστολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Επιστολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, στους εργαζομένους για την πανδημία του κορωνοϊού