Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Σημαντική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων ECHA