Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων σε Διοικητικά θέματα (Οκτώβριος 2021)

Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα - Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων - Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021 /01-10-2021 έγγραφο.