Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις

a

Νέα έκδοση v1.0.4 – τι περιλαμβάνει:
 

1. Α 1156/2021 - Τροποποίηση 1138/2020

 • Προσθήκη νέου κωδικού τελών Εισφορά δακοκτονίας με αναγραφή ποσού (ο παλιός κωδικός 9 Εισφορά δακοκτονίας 2% διατηρείται και είναι αποδεκτή επιλογή)
 • Υλοποίηση χαρακτηρισμού Απόκλιση

2. Νέοι συνδυασμοί Χαρακτηρισμών

3. Προσθήκη Επιλογής Λοιπές Χώρες OC

4. Προσθήκη επιπλέον Τρόπων πληρωμής

 

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)


 

Παραδείγματα αποστολής xml:

 1. Τιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού  
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού  
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο 
 12. Τιμολόγιο - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 14. Αποσβέσεις
   

Παλαιότερες εκδόσεις:


Portal για Προγραμματιστές
 1. Παραστατικό 8.2 Φόρος Διαμονής νέοι κανόνες
 2. Παραστατικό 8.2  Παράδειγμα xml

 

Για περισσότερη τεχνική τεκμηρίωση, δοκιμαστικό περιβάλλον και υποστηρικτικά εργαλεία δείτε το ειδικό portal για προγραμματιστές της REST API διεπαφής myDATA εδώ

a