Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς χώρες της Ε.Ε.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ προς άλλες χώρες της Ε.Ε. /
Submit a VAT refund claim to other EU member states

Attention!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α  ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της Ε.Ε. Για δαπάνες που διενεργήσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος 2020, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση/τις αιτήσεις σας το αργότερο μέχρι την 31/3/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από και προς το Ηνωμένο  Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στην θεματική ενότητα του BREXIT https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit  
 

IMPORTANT NOTE: The United Kingdom in no longer  an EU member state. Therefore, for expenses incurred in the UK during 2020, you may submit your  VAT Refund application(s)  electronically no later than 31/3/2021. After that date the electronic submission of VAT refund applications via the VAT Refunds Portal will no longer be available. For more information on BREXIT please visit https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit .

1

 

Προθεσμίες - Deadlines

Μέχρι τις 30/9 κάθε έτους επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιστροφές Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς προθεσμίες.

By the end of September of the current year all initial VAT Refund applications for the previous year must have been submitted.

Συχνές ερωτήσες - απαντήσεις/ FAQs
Εργαλεία

α) Εργαλείο για την δημιουργία αρχείων αιτήσεων vat refund (Version 1.0.3.9) Ημ/νία Ενημέρωσης 10/05/2023 (ΝΕΟ!)

β) Εργαλείο για την δημιουργία αρχείων αιτήσεων vat refund  προς ΚΡΟΑΤΙΑ μέχρι 2022 (Version 1.0.3.8) Ημ/νία Ενημέρωσης 10/02/2022

-Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση αυτή για αιτήσεις με περίοδο έως 31/12/2022 και Νόμισμα HRK.
-Για τις αιτήσεις με περίοδο από 01/01/2023 και νόμισμα EUR θα χρησιμοποιήσετε την νεότερη έκδοση.

  Attention!

  Για τη σωστή εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής από τον υπολογιστή σας

  Utilities

  a) Utility for offline creation of Vat Refund application (Version 1.0.3.9, Last Update Date: 10/05/2023 (NEW!)

   

  b) Utility for offline creation of Vat Refund application  FOR CROATIA (Version 1.0.3.8,Last Update Date 10/02/2022)

   

  -You should use this version for application with refund  period until 31/12/2022 and currency HKR
  -For applications with refund period after 01/01/2023 and currency EUR you should use the latest version

  Important!

  Before installing the updated version of the Vat Refund utility, you must unistall any older version from your system