Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών

Συνοπτικός Χρηστικός Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων Αγροτών

 

Έχετε αγροτικό εισόδημα;  Δείτε ποιες είναι οι βασικές φορολογικές σας υποχρεώσεις.


 

Θα βρείτε ολοκληρωμένο τον χρηστικό οδηγό πατώντας εδώ.

 

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:
 

Α) Είστε αγρότης;
 

Αγρότης ειδικού καθεστώτος (1)

 

Αγρότης κανονικού καθεστώτος (2)

 

Νέος Αγρότης (3)

 

Β) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων 

Γ) Μετατάξεις αγροτών  
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…
 

Αρ. 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Αρ. 41 και 42 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Άρθρο 21 Ν.4172/2013

Εγκύκλιος Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014

Ε.2012/2019

Α.1041/2019

ΠΟΛ. 1235/2018

ΠΟΛ.1205/2018

ΠΟΛ.1010/2018

ΠΟΛ.1073/2017

ΠΟΛ. 1201/2016

ΠΟΛ. 1191/2016

ΠΟΛ.1021/2016

ΠΟΛ.1116/2015

ΠΟΛ.1041/2015

ΠΟΛ.1007/2015

ΠΟΛ.1214/2014

ΠΟΛ.1022/2014

ΠΟΛ.1066/2013

ΠΟΛ.1167/2011