Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)

Προσοχή!

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:

  1. Τροχοφόρων οχημάτων και
  2. Υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3420 Β' /25-10-2016.

Σχετικές Διατάξεις

Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις)

Κατάλογοι προηγούμενων ετών

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη Διεύθυνσή μας, να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες μας, να αναζητήσετε τις διακηρύξεις- ανακοινώσεις των δημοπρασιών των τροχοφόρων και των πάσης φύσεως υλικών και να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις.