Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2020-2024

Αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2020-2024.