Αναλυτική Κατάσταση Οχημάτων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας.

Βήμα-βήμα
  1. Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα