Αποκατάσταση της Περιορισμένης Διαθεσιμότητας των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας των  Υποσυστημάτων  Εισαγωγών, Εξαγωγών, Ε.Φ.Κ. και  TARIC αποκαταστάθηκε σήμερα 20/7/21 και ώρα 12:06’.